Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Danh sách cán bộ, giáo viên của trường MN Hải Bối

1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường

ngy_hi_n_trng_500

ds_gv_mn_hai_boi_1_500_01ds_gv_mn_hai_boi_2_500_01ds_gv_mn_hai_boi_3_500_01ds_gv_mn_hai_boi_4_500_01ds_gv_mn_hai_boi_5_500_01ds_gv_mn_hai_boi_6_500_01ds_gv_mn_hai_boi_7_500_01ds_gv_mn_hai_boi_8_500_01ds_gv_mn_hai_boi_9_500_01ds_gv_mn_hai_boi_10_500_01

2. Tổng hợp

+. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 81

+. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 60

Trong đó:

Tốt nghiệp Đại học: 26 giáo viên. Chiếm43,3%

Tốt nghiệp Cao Đẳng:15 giáo viên. Chiếm 25%

Tốt nghiệp TCCN:19 giáo viên. Chiếm 31,7%

15:02 06/07/2016
480
Chưa ai thích bài này
Top