1.Tập thể : - Trường phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến - Tổ mẫu giáo : lao động giỏi cấp trường - Tổ nhà trẻ : lao động giỏi cấp trường - Công đoàn vững mạnh xuất sắc - Chi đoàn thanh niên : Tốt - Hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT xếp loại tốt - Phấn đấu Chi bộ trong sạch vững mạnh Phấn đấu kết nạp 02 quần chúng vào Đảng 2.Cá nhân: - Giáo viên dạy giỏi cấp...